Tjänster för häst

  • Rådgivning
  • Vaccination
  • Besiktning
  • Enklare hälsoundersökning
  • Hudutredning
  • Receptförskrivning
  • Sedering inför skoning
Prislista hästPris
Inställelsearvode10 kr/km
Vacc influensa420
Vacc stelkramp350
Häst vacc stelkramp+influensa450
Besiktning1600
Avbruten besiktning800
Sedering inför skoning exkl medicinkostnad500
Avlivning medicinskt2000