Tjänster för häst och lantbrukets djur

  • Rådgivning
  • Vaccination häst
  • Besiktning häst
  • Enklare hälsoundersökning häst
  • Hudutredning häst
  • Receptförskrivning
  • Sedering inför skoning
  • Hälsoundersökning av lantbrukets djur
  • Avhorning och kastration av nöt
Prislista häst/nötPris
Häst
Inställelsearvode10 kr/km
Häst vacc influensa420
Häst vacc stelkramp350
Häst vacc stelkramp+influensa450
Besiktning häst1600
Avbruten besiktning800
Sedering inför skoning exkl medicinkostnad500
Avlivning häst medicinskt2000
Nöt
Inställelsearvode10 kr/km
Hälsoundersökning 350
Kastration kalv250
Avhorning kalv250
Kastration+avhorning kalv450
Kastration ungdjur 350
Avhorning ungdjur 350
Avhorning vuxet djur500